Dianet

Logo Dianet

Dianet behandelt patiënten met chronische nierschade, thuis en in verschillende dialysecentra, en biedt alle mogelijke dialysebehandelingen- en vormen aan. 

Logo Dianet