Summa College

Logo Summa College

Het Summa College uit Eindhoven bestaat uit 24 scholen voor middelbaar beroepsonderwijs. De mbo-instelling heeft meer dan 200 beroepsopleidingen in verschillende leerwegen en op verschillende niveaus. 

Logo Summa College