Jaarverslag schrijven voor Leerrecht

17 juli 2023

In opdracht van gemeente Vlaardingen schrijft schrijfservice.nl het jaarverslag voor Leerrecht: Schooljaar 2022-2023. Een jaarverslag schrijven in heldere taal? Geen probleem! De tekstschrijver helpt natuurlijk graag.

Over Leerrecht
Leerrecht is dé plek voor leerplicht en voortijdig schoolverlaten in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Kinderen en jongeren hebben recht op onderwijs. Om hun talenten te ontdekken, zich te ontplooien én zich voor te bereiden op een goede toekomst. Voor dit recht werken de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam samen op het gebied van de leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Leerrecht zet zich in om schoolverzuim tegen te gaan, schooluitval te voorkomen en jongeren te begeleiden naar een positieve, zelfstandige toekomst.