Eindredactie publicatie over globalisering

1 augustus 2023

Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) heeft schrijfservice.nl gevraagd om de eindredactie te verzorgen van de publicatie Toekomst van globalisering. De publicatie is geschreven door Anna-Carolina Zuiderduin. Zij onderzoekt de mogelijke toekomstscenario's voor globalisering. Binnen deze scenario’s zoomde ze in op de rol van technologie.

De publicatie is een reactie op de reeks aan ingrijpende gebeurtenissen van de afgelopen drie decennia, zoals 9/11, de kredietcrisis, de economische opkomst van China, Brexit, Trump, corona en de oorlog in Oekraïne. Deze gebeurtenissen hebben vraagtekens gezet bij de houdbaarheid van globalisering.

Over STT
Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) werkt aan lange termijn toekomstverkenningen en onderzoekt welke mogelijke invloed technologie heeft op uiteenlopende maatschappelijke thema's. STT doet geen voorspellingen maar beschrijft alternatieve toekomstbeelden.