Bedrijfsportret voor Bouwen

31 oktober 2011

Voor magazine Bouwen hield de tekstschrijver van schrijfservice.nl een interview. Resultaat: een bedrijfsportret dat de ontwikkelmogelijkheden van werknemers laat zien. Bouwen is een uitgave van het Loopbaantraject Bouw & Infra en wordt gestuurd naar werknemers en werkgevers die werken volgens de cao voor de Bouwnijverheid (oplage 179.000). Naast artikelen over loopbaanontwikkeling laat dit magazine ook zien welke ontwikkelingen er in vaktechniek zijn.