Beleidsteksten VNG in heldere taal

24 november 2017

Tekstschrijver Rotterdam Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG Den HaagVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) behartigt de belangen van gemeenten en ondersteunt deze met allerlei diensten. De VNG schakelt schrijfservice.nl regelmatig in voor verschillende beleidsstukken. Begrotingen, verslagen en plannen van aanpak: de tekstschrijver maakt er een krachtig document van — in klare taal, zónder jargon en ambtelijke termen.

De VNG zijn de 388 gemeenten samen, ondersteund door de VNG-organisatie. De VNG heeft als ambitie een krachtige lokale overheid te zijn door het versterken en vitaliseren van de lokale democratie. Samen werken ze met elkaar aan maatschappelijke opgaven.