Heldere tekst schrijven voor SIVON

2 april 2021

Tekstschrijver aanbesteding SIVONCoöperatie SIVON schakelt schrijfservice.nl in voor heldere teksten. Zo lag er een artikel over hoe je je als schoolbestuur goed voorbereidt op een gezamenlijke aanbesteding van leermiddelen. De inhoud was compleet, maar de tekst was nog niet goed leesbaar: te lang, te moeilijke woorden, te lange zinnen, niet scanbaar, enzovoorts. Taak aan de tekstschrijver om er een fijn leesbare tekst van te maken. In gewonemensentaal. Et voilà: Samen leermiddelen aanbesteden: zo bereidt u zich goed voor. SIVON is een coöperatie van schoolbesturen in het po en vo. Binnen deze coöperatie bepalen de leden gezamenlijk de richting. Schoolbesturen krijgen toegang tot expertise en kennisdeling en zorgen samen met andere besturen voor een passend aanbod van ict-producten en diensten voor scholen. Kortom, SIVON zorgt ervoor dat leerlingen, leraren en ander onderwijspersoneel onder gunstige voorwaarden kunnen beschikken over goede ict-voorzieningen voor onderwijs en talentontwikkeling.