Heldere teksten voor Jeugdzorg Nederland

20 juli 2017

Tekstschrijver Jeugdzorg Nederland Utrecht

Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering bieden. Ze behartigt de belangen van haar leden, treedt op als werkgeversorganisatie in de cao-onderhandelingen en draagt bij aan professionalisering van de zorg voor jeugd. Voor heldere teksten schakelt Jeugdzorg Nederland de tekstschrijver van schrijfservice.nl in. Doel: in begrijpelijk Nederlands (B1-niveau) uitleggen wat jeugdzorg nu precies is. Zodat de lezer een helder en eenduidig beeld krijgt van het ingewikkelde jeugdstelsel.