Jaarverslag 2015 schrijven voor Dunavie

15 januari 2016

Tekstschrijver jaarverslag woningcorporatie Dunavie KatwijkDe Woningwet verplicht Dunavie om elk jaar jaarstukken op te stellen. Onderdeel hiervan is het jaarverslag met het volkshuisvestingsverslag. Hiervoor schakelt de woningcorporatie uit Katwijk schrijfservice.nl in.

Gestroomlijnde coördinatie jaarverslag
De tekstschrijver zorgt voor een gestroomlijnde coördinatie. Hij interviewt medewerkers, haalt belangrijke informatie boven water en houdt deadlines scherp in de gaten. Dit alles om visie, werkwijze en ontwikkelingen helder te verwoorden. Doel: een prettig leesbaar jaarverslag dat je door een goede koppenstructuur goed kunt scannen.

Over Dunavie
Dunavie is een woningcorporatie in Katwijk met zo'n 8.000 woningen, bedrijfspanden en garages. Dunavie biedt een passend thuis aan mensen die niet of moeilijk zelf in huisvesting kunnen voorzien. Door te zorgen voor goed wonen, geeft Dunavie een prettige thuisbasis aan huurders. En daarmee ruimte voor (zelf)ontwikkeling. Daar zet de woningcorporatie zich graag voor in. Dunavie is nauw betrokken bij haar huurders en de lokale samenleving. Samen met hen werkt de corporatie aan goed en betaalbaar wonen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg voor nu en later.