Keyrail ondersteunen bij interne communicatie

28 juli 2014

De tekstschrijver van schrijfservice.nl werkt voor KeyrailKeyrail is de exploitant van de Betuweroute, de spoorlijn van de Rotterdamse haven naar de grens met Duitsland. Hier zorgen verkeersleiders 365 dagen per jaar, 24 uur per dag  voor veilig en punctueel treinverkeer. Om te laten zien dat zij belangrijk werk doen, interviewt schrijfservice.nl diverse klanten. Wat is hun ervaring met de verkeersleiders? De interviews publiceert Keyrail in Van buiten naar binnen. Doel: meer betrokkenheid bij de verkeersleiders.