Prestatieafspraken over wonen redigeren en herschrijven

11 april 2016


Tekstschrijver prestatieafspraken wonen KatwijkWoningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de herziene Woningwet. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen. Ook woningcorporatie Dunavie, gemeente Katwijk en Stichting Huurdersbelangen Duinstreek hebben prestatieafspraken gemaakt. En schrijfservice.nl redigeert en herschrijft dit officiƫle document. Ook zorgt de tekstschrijver voor een keurige opmaak. Klaar om te ondertekenen!

Over Dunavie
Dunavie is een woningcorporatie in Katwijk met zo'n 8.000 woningen, bedrijfspanden en garages. Dunavie biedt een passend thuis aan mensen die niet of moeilijk zelf in huisvesting kunnen voorzien. Door te zorgen voor goed wonen, geeft Dunavie een prettige thuisbasis aan huurders. En daarmee ruimte voor (zelf)ontwikkeling. Daar zet de woningcorporatie zich graag voor in. Dunavie is nauw betrokken bij haar huurders en de lokale samenleving. Samen met hen werkt de corporatie aan goed en betaalbaar wonen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg voor nu en later.