Webteksten essaywedstrijd Rechtsgeleerdheid

11 januari 2016

Tekstschrijver voor Universiteit van AmsterdamUniversiteit van Amsterdam vraagt schrijfservice.nl wervende webteksten te schrijven voor een essaywedstrijd van de studie Rechtsgeleerdheid. Deze wedstrijd moet laten zien waar je je met een rechtenstudie allemaal mee bezig kunt houden.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam heeft een internationaal en interdisciplinair profiel. In zowel onderwijs als onderzoek werkt de universiteit samen met andere rechtenfaculteiten in binnen- en buitenland. Medewerkers van de faculteit zijn niet alleen actief in de verscheidene eigen onderzoeksinstituten, maar ook in de rechtspraak, in het bedrijfsleven en in maatschappelijke organisaties.

Met ruim 4.300 studenten en 400 medewerkers is de faculteit een van de grotere juridische faculteiten van Nederland.