Impactanalyse verstedelijkingsopgave Delft

Tekstschrijver gemeente DelftGemeente Delft heeft een impactanalyse laten opstellen: een studie die in beeld brengt wat nodig is om extra woningen en werkplekken te realiseren. De tekstschrijver van schrijfservice.nl schreef een heldere samenvatting. Als basis voor bijvoorbeeld publieksinformatie op delft.nl.

Gemeente Delft wil de komende twintig jaar 15.000 woningen en 10.000 banen realiseren. De gemeenteraad vroeg om de impact en effecten van deze verstedelijksingsopgave inzichtelijk te maken. Resultaat: het rapport Impactanalyse verstedelijkingsopgave Delft. Met de thema’s Wonen, Werkgelegenheid, Voorzieningen, Bereikbaarheid, Kwaliteit Leefomgeving en Duurzaamheid. Aan de hand hiervan kan het gemeentebestuur keuzes maken en richting geven aan de gewenste toekomst van de stad.

Tekstschrijver impactanalyse gemeente Delft

Tekstschrijver impactanalyse gemeente Delft

Tekstschrijver impactanalyse gemeente Delft

Meer weten? Mail tekstschrijver Sander Ruijsbroek!