Volkshuisvestingsverslag 2015 schrijven

De Woningwet verplicht Dunavie om elk jaar jaarstukken op te stellen. Onderdeel hiervan is het jaarverslag met het volkshuisvestingsverslag. Hiervoor schakelde de woningcorporatie uit Katwijk schrijfservice.nl in.

Gestroomlijnde coördinatie jaarverslag
De tekstschrijver zorgde voor een gestroomlijnde coördinatie. Hij interviewde medewerkers, haalde belangrijke informatie boven water en hield deadlines scherp in de gaten. Dit alles om visie, werkwijze en ontwikkelingen helder te verwoorden. Doel: een prettig leesbaar jaarverslag dat je door een goede koppenstructuur goed kunt scannen.

Tekstschrijver volkshuisvestingsverslag woningcorporatie Dunavie Katwijk

Tekstschrijver volkshuisvestingsverslag woningcorporatie Dunavie Katwijk

Over Dunavie
Dunavie is een woningcorporatie in Katwijk met zo'n 8.000 woningen, bedrijfspanden en garages. Dunavie biedt een passend thuis aan mensen die niet of moeilijk zelf in huisvesting kunnen voorzien. Door te zorgen voor goed wonen, geeft Dunavie een prettige thuisbasis aan huurders. En daarmee ruimte voor (zelf)ontwikkeling. Daar zet de woningcorporatie zich graag voor in. Dunavie is nauw betrokken bij haar huurders en de lokale samenleving. Samen met hen werkt de corporatie aan goed en betaalbaar wonen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg voor nu en later.

Meer weten? Mail tekstschrijver Sander Ruijsbroek!